• Home

Monique Hageman Lid van Verdienste

Op de Algemene Leden Vergadering van ELBC hebben we afscheid genomen van Monique Hageman als bestuurslid en vooral als voorzitter van de Technische Commissie.

Vele mooie woorden werden uitgesproken van dank en vriendschap:
- Monique was dé verbindende schakel van de Technische Commissie en de organisator van TC vergaderingen en trainers bijeenkomsten vaak s'ochtens  met een ontbijtje erbij!
- Ze regelde  van alles, zowel in - als extern, en als er problemen waren binnen de club was zij als hoofd TC  nooit te beroerd deze aan te pakken, ook al kon de confrontatie pittig zijn.
- De overgang van de Gong naar het Trivium is samen met Paul Vermeulen en Corné Boot haar verdienste: regelmatig langsrijden tijdens de bouw om kracht bij te zetten naar onze wensen over bijvoorbeeld belijning e.d.
In een woord een kei! En superfijn om mee samen te werken. Naast het feit dat ze heel gezellig is en een echt mensen mens. Ging ze overal achteraan met zo'n energie alsof het nauwelijks moeite kostte. En bleef ze iedereen aan de deadlines herinneren. En liet zich ook niet zomaar afschepen als iets nog niet helemaal naar haar zin was?
 
Na het uitreiken van een grote bos bloemen, kwam voor Monique nog een grote verrassing:
de ALV en het Bestuur heeft het behaagd om Monique te onderscheiden tot Lid van Verdienste van ELBC!
Hiermee komt ze in een bijzondere rij nu van 7 Leden van Verdienste.
 
Alle felicitaties en een groot applaus volgde vanuit de ALV!
 
Bij deze nogmaals heel veel dank aan Monique voor haar enorme inzet en bijdrage aan ELBC!

Algemene Ledenvergadering ELBC - donderdag 1 juni 19:30 uur

Uitnodiging aan alle leden, ouders en verzorgers voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ELBC

Datum  : Donderdag 1 juni 2017
Tijd      : 
Inloop vanaf 19:15 uur; we starten stipt om 19:30 uur
Locatie : Kantine van de sporthal Munnikenheide op het Trivium

* De trainingen voor U18 en U20 zullen hierop aangepast worden; de trainers zullen dit aangeven.

Agenda

19.15 uur     Ontvangst met koffie, thee en limonade

19.30 uur     1.       Opening vergadering/vaststelling agenda

                   2.       Mededelingen, bericht van afmeldingen

                   3.       Goedkeuring notulen 14 april 2016          

                   4.       Algemeen jaarverslag 2016 

                   5.       Vaststelling begroting 2016                    

                      5a.  Aanstellen kascommissie 2017

                   6.       Instemming begroting 2017

         7.       Verkiezingen bestuursleden
                   
Bestuur bestaat uit: 
                       Monique Hageman       - Voorzitter Technische commissie (aftredend, niet herkiesbaar)
                       Michel van de Meer      - Bestuurslid
                       Ruud Hoosemans         - Voorzitter, Penningmeester

Vacatures : Secretaris, Penningmeester/ledenadministratie & contributie; 
en zie ook nog de Noodoproep Meer vrijwilligers hard nodig voor nieuwe ELBC seizoen.Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 1 juni 19:30 uur melden bij het secretariaat, secretaris@elbc.nl 

                   8.       Plannen voor komend speelseizoen 2017/2018

                   9.       Noodoproep: Meer vrijwilligers hard nodig voor nieuwe ELBC seizoen

20.15 uur      11.     Rondvraag

20.30 uur      12.     Sluiting & napraten

Alle ELBC-leden en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom.

Let op: Volgens het Huishoudelijk reglement zijn alle leden vanaf 16 jaar verplicht hierbij aanwezig te zijn of zich tijdig vooraf af te melden. Afmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(HH Artikel 7.10 Ieder lid vanaf 16 (zestien) jaar is verplicht alle Algemene Leden Vergaderingen bij te wonen. Bij niet afmelden volgt een boete van € 5,= ).


We hopen jullie allemaal donderdag 1 juni te mogen begroeten.


Het ELBC bestuur

Dyanci in Battle of Talents van de NBB selecties

Het laatste nieuws: 
Dyanci is nu geselecteerd voor het Battle of Talents toernooi in Weert!
Dit is dan uitkomende voor de regio.
Hier kan Dyanci geselecteerd worden voor de afdeling U14

Wat hier aan vooraf ging:

In december 2016 waren Dyanci Verdaguer (U14) en Joep Snijders (U16) uitgenodigd om deel te nemen aan 6 selectietrainingen van de NBB bond  in 2017. 
De trainingen duren telkens twee uur lang en waar ze iedere jeer weer een stapje verder gaan in de balvaardigheden. 
Helaas voor Joep is hij, door een blessure, al twee trainingen tijdelijk uitgeschakeld.           

    
               

Alyssa in Nationaal Orange Angels VU14 team

Tijdens de twee Battle of Talents die recentelijk in Den Bosch en Barendrecht zijn gehouden,
heeft de NBB bond voor de Orange Angels VU14 de selecties gemaakt voor de trainingen die starten op zondag 21 mei.
 
En wie zit daar bij?
 

ELBC

Meer, van der

Alyssa

 

Als een stoomtrein ging Alyssa door de selecties: vanaf 1e training tot de uitnodiging voor het Nederlands team VU14  in precies 1 maand.
Zoals de trotse papa Michel al op facebook aangaf: "Super goed gedaan Alyssa, zeer trots.... speciale dank aan Johan Hageman, waar je ook toekijkt, r.i.p"

Ook zijn we verschrikkelijk blij voor Alyssa én enorm trots dat Alyssa vanuit ELBC onze nationale kleuren mag vertegenwoordigen in het Nationaal Orange Angels VU14 team.

We wensen Alyssa alle succes en veel sportplezier en we zullen haar op de voet blijven volgen.

Wedstrijd Aanwijs Programma

HIER vind je het aangepaste Wedstrijd  Aanwijs Programma van 13 januari voor de 2de helft van het het seizoen 2016/2017.

Kijk hier goed naar, want hier staan alle taken in voor tijdens de wedstrijden van ELBC. Dus ook die van jou!